Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis

Controleer uw kind regelmatig op hoofdluis met een luizenkam.